İnsan Kaynakları Politika ve Stratejilerimiz

Pazarda rekabetçi avantajın, teknolojik alt yapının yanı sıra iyi yetişmiş, yetkin çalışanlara sahip olmakla mümkün olabildiğine inanıyoruz.
 
Aşağıdaki politika ve stratejileri uygulayarak yetkin bir işgücü yaratmayı hedefliyoruz;
 
  • “Çalışanlar en kıymetli şirket varlığıdır” inancına göre davranmak,
  • Çalışanların haklarına saygı göstermek,
  • Şirket değerlerimizi paylaşan yetkin kişileri işe almak,
  • İş eleman almada esas kriter olarak yetkinliği dikkate almak,
  • Çalışanlarda “çalışan hakları” ve “çalışanların görev ve sorumlulukları” arasında sağlıklı bir dengenin kurulması gerektiği anlayışını yerleştirmek,
  • Düzenli olarak yapılan yetkinlik değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak eğitim programları oluşturmak,
  • İşin özelliklerini, çalışanın yetkinlik düzeyini, işe katkısını ve yaratılan sonuçları dikkate alan adil bir “çalışan değerlendirme” sistemini kurmak ve uygulamak,
  • Pazarda meydana gelen gelişmelere zamanında uyum sağlamak için  organizasyon yapısını ve görev içeriklerini güncellemek ve yeni yetkinlik ihtiyaçları için çalışanları eğitmek,
  • Çalışan Memnuniyetini belirlemek amacıyla her yıl tekrarlanan anket uygulaması yapmak ve sonuçları geliştirme projelerinde dikkate almak,