Disiplin Yaptırımları

 

Yapılan bilgilendirmelere, verilen eğitimlere ve sözlü uyarılara rağmen Etik Davranış Kuralları Prosedüründe yer alan ilkelere uygun olmayan davranışta bulunan çalışanlara aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

 

  1. Sözlü İkaz
  2. Yazılı İkaz
  3. İhtar
  4. Fesih