Disiplin Yaptırımları

 Disiplin Yaptırımları

Yapılan bilgilendirmelere, verilen eğitimlere ve sözlü uyarılara rağmen Etik Davranış Kuralları Prosedüründe yer alan ilkelere uygun olmayan davranışta bulunan çalışanlara aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

·  Sözlü İkaz

·  Yazılı İkaz

·  İhtar

·  Fesih