İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İşyeri ve eklentilerinde ve işyeri dışında görevli olan çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız  için yasa, yönetmelik ve bunlarla  entegre olan OHSAS 18001 ilkeleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun bir ortamı oluşturmayı ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Bu amacımızı gerçekleştirmek için iş yerindeki tüm işlemlerin her aşamasında aşağıdaki ilkeleri yaşama geçireceğiz;

    ·   İş Sağlığı ve Güvenliğini tehdit eden tüm tehlikeleri tanımlanması ve bunlara yönelik kontrollerin

         uygulanması,

    ·   Kök nedenlerini belirleyerek kazaların ve hastalıkların önlenmesi ve bunların oluşumunun

         engellenmesi, (Proaktif   yaklaşılması)

    ·   Ortaya çıkmış olan kazaların detaylı incelenmesi ve önleyici önlemleri alınması,

    ·   Daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş yeri yaratmak için çalışanların motive edilmesi ve İş Sağlığı

         ve Güvenliği   ilkelerinin yaşam tarzına dönüştürülmesi, şirket kültürünün önemli bir

         parçası haline getirilmesi,

    ·   Çalışanlarla birlikte risk değerlendirmesi yapılması ve risk seviyesinin hızla kabul edilebilir

         seviyeye indirilmesi,

    ·   İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uygun malzeme, donanım ve teknolojilerin kullanılması,

    ·   Yasal İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına sahip olunması,

    ·   Verilecek sürekli eğitimler ile çalışanlarda, müşterilerde ve tedarikçilerde İş Sağlığı ve Güvenliği

         bilincinin yaratılması,

    ·   Çalışanlara işin içerdiği tehlike düzeyini dikkate alarak belirlenen içerik ve sıklıkta yıllık eğitimlerin

         verilmesi,

    ·   Her yeni yatırım ve projede İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarının dikkate alınması.