Çevre Koruma

Çevre Politikası

  Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevre korumaya yönelik olarak  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ilişkili diğer yönetim sistemlerinde yer alan tüm ilkeleri StarGrup’ta yaşama geçireceğiz.

Çevre korumaya yönelik sorumluluklarımız nedeniyle iş yerlerimizde aşağıdaki ilkeleri benimseyeceğiz;

·         Her yeni yatırımda ve projede çevre koruma konularını irdele,

·         Çevre koruma performansını arttırma amacıyla sürekli proje geliştir,

·         Uygulama ve eğitimle çalışanların, tedarikçi ve müşteri çalışanlarının, ziyaretçilerin

         çevre bilincini artır,

·         Çalışanların katılımı ile çevreye yönelik tehlikeleri ve olumsuz etkileri tanımla, adını

         koy ve gerekli önlemleri al,

·         Hammaddeleri, yardımcı maddeleri ve tüm doğal kaynakları daha etkin kullan,

·         Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla ıskartayı yok et ve doğal kaynakları olabildiğince

         geri kazan,