Çevre Koruma

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevre korumaya yönelik olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ilişkili diğer yönetim sistemlerinde yer alan tüm ilkeleri StarGrup’ta yaşama geçireceğiz.

 
Çevre korumaya yönelik sorumluluklarımız nedeniyle iş yerlerimizde aşağıdaki ilkeleri benimseyeceğiz;
 
  • Her yeni yatırımda ve projede çevre koruma konularını irdele,
  • Çevre koruma performansını arttırma amacıyla sürekli proje geliştir,
  • Uygulama ve eğitimle çalışanların, tedarikçi ve müşteri çalışanlarının, ziyaretçilerin çevre bilincini artır,
  • Çalışanların katılımı ile çevreye yönelik tehlikeleri ve olumsuz etkileri tanımla, adını koy ve gerekli önlemleri al,
  • Hammaddeleri, yardımcı maddeleri ve tüm doğal kaynakları daha etkin kullan,
  • Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla ıskartayı yok et ve doğal kaynakları olabildiğince geri kazan,