İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İşyeri ve eklentilerinde ve işyeri dışında görevli olarak çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için yasa, yönetmelik ve bunlarla entegre olan OHSAS 18001 ilkeleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun bir ortamı oluşturmayı ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz.