Bilgisayar Destekli Bütünleşik Gerçek Zamanlı Üretim Yönetim Sistemi

StarGrup cam işleme sektörünün gerektirdiği özelliklerde bir Üretim Yönetim Sistemini geliştirerek uygulamaya koymuştur. Bu sistem esneklik, dinamiklik, etkin kullanım ve kolay kullanılabilir özelliklere sahiptir.

StarGrup bilgi sistemi; ana omurgası Microsoft Dynamics AX 2009 ( Axapta) ERP sistemi ve bununla entegre çalışan ve StarGrup şartlarına yönelik özel olarak geliştirilmiş aşağıdaki alt sistemleri içermektedir:

 

· Ürün tasarım konfigüratörü : E-con solutions
· Otomatik autocad resimleri yaratımı  : Autocad
· Kesim optimizasyonu    : Lisec
· Kapasite planlama      : Icron
· İleri üretim çizelgeleme  : Icron
· Veri toplama   : Icron
· Karar destek sistemi   : Icron b-port

 

Sistem aşağıdaki çağdaş yönetim yaklaşım ve uygulamalarının şirket içinde yer almasını sağlamaktadır;

    ·  Planlama           : Gerçekleştirilebilir teslim tarihleri oluşturmak.

    ·  Kontrol              : Siparişleri son durumları, termin gerçekleşmeleri ve müşteri şikayetlerinin

                                    durumlarını kontrol etmek.

    ·  İzlenebilirlik       : Ürün için ne zaman hangi hamcam kesildiğini, hangi iş merkezlerinde hangi

                                     işlemlerin kim tarafından yapıldığinı izlemek.

    ·  Bütünlük             : İşletmedeki tüm işlemleri birbirini tamamlayacak şekilde yürütmek.

    ·  Verimlilik            : İşletmedeki her türlü ıskartayı yakından izlemek ve bunları azaltmak.

    ·  Bilgi Paylaşımı  : Çalışanlara işleri ile ilgili bilgileri zamanında sunmak.

    ·  Karar Verme      : Kararları veri analizine dayandırmak.

    ·  Olursa ne olur   : Gündemde olan alternatifler için “olursa ne olur” analizi yapmak ve

                                     karşılaştırma sonucunda karar vermek.