Mimari Camlar

Mimari cam çözümlerinde; gün ışığı geçirgenliğini, iç ve dış yansımayı, rengi, güneş kontrolünü, ısı yalıtımını, emniyet ve güvenliği dikkate alan ürünler.

Gün ışığından yararlanmak ve iç ortamı yağmur, kar, rüzgar ve tozdan korumak amacıyla konutlarda uzunca bir süre ahşap doğrama ve tek cam uygulaması yapılmıştır.

Daha sonra plastik doğramanın gelişimi paralelinde çiftcam uygulamasına geçilmiş ve daha iyi ısı, ses yalıtımı ve toz sızdırmazlığı sağlanmıştır.

İnşaat sektöründe konut dışı sosyal ve ticari binalarda klasik pencere uygulamasının ötesine geçiş statik yapı elemanları, doğrama, aydınlatma ve ısıtma ve iklimlendirme teknolojilerindeki gelişmeler ile hızlanmıştır. 

Düzcam şeffaf özellikte olan tek yapı malzemesidir.

Teknolojik gelişmeler ile düzcam ürünlerinin diğer yapı malzemelerine kıyasla gündemde olan zafiyetlerini hızla giderilmiş ve estetik, renk, güneş ışığını geçirme ve yansıtma, ısı ve ses yalıtımı, emniyet ve güvenlik, şekil ve ölçü yönünden çok geniş yelpazedeki ürünler pazara sunulmuştur.

İnşaat sektöründeki birbirini tamamlayan teknolojik gelişmeler sonucunda da çok katlı konut, ofis ve diğer ticari bina projelerinde mimarlar tasarımlarında giderek daha fazla bina dış kabuğunun oluşumunda cam ürünlerini tercih etmeye başlamıştır.

Giydirme cephelerde yer alan düzcam ürünleri bina yükünün azalmasına ve iç mekan net kullanım alanının artmasına imkan vermektedir.

Ayrıca binaların bulundukları coğrafik bölgedeki iklim özelliklerine göre güneş ışığını ve ısısını arzu edilen yönde yönetme imkanı elde edilmektedir.

Düzcam üretim teknolojisindeki hızlı değişim ile pazara daha yüksek performanslı camlar sunulmakta ve ihtiyaçlar daha üst seviyede karşılanmaktadır.

Klasik konutlardaki pencere camları ile ticari bina dış cephelerinde kullanılan işlenmiş düzcam ürünleri arasındaki büyük yapısal farklar bu ürünlerin üretimine de yansımaktadır.

Bu farklar bu ürünleri üreten üreticilerin kullandıkları cam çeşidine, ürün tasarımına,  üretim alt yapısına, üretim planlama ve kontrolüne ve bilgi sistemine büyük etki eder.

Tüm işleyiş faz değiştirerek farklı bir boyuta geçer.

Mimari cam uygulamasında ürün tasarımı ve ürün kalitesi hem binanın dış görünüşünü hem de bina içi ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma giderlerini doğrudan etkiler.

Bu nedenle kalite, termin, esneklik ve hizmet yönünden uygun üretici seçimi uygun ürün seçimi kadar önemlidir.

StarGrup performansı yüksek en gelişmiş camları tedarik ederek gelişmiş teknolojik alt yapısı ve çağdaş üretim yönetimi anlayışı ile müşterilerin ihtiyaçlarını sürekli olarak üst düzeyde karşılar.