Isı Kontrol

Şeffaf olma özelliği nedeniyle başlangıçtan bu yana renksiz düzcam pencerelerde öncelikle tercih edilen bir yapı malzemesi olmuştur.
 
Pencerelerde renksiz tek cam uygulaması yapıldığında güneş ışığından ve ısısından mümkün olduğunca istifade etmek mümkün olabilmektedir.
 
Ancak renksiz tek camın yalıtım özelliği düşük olduğundan kışın bina içinden bina dışına büyük ısı kaçışları olur. Camın kalınlığını arttırmak tek camın yalıtım özelliğini iyileştirmez.
 
Renksiz tek camın bu olumsuz yalıtım özelliğinin etkisini azaltmak amacıyla insanoğlu havanın iyi olan yalıtım özelliğinden istifade etmenin yollarını aramıştır; başlangçta çift doğrama uygulamasına geçilmiş ve iki doğrama arasında hava boşluğu bırakılmış, daha sonra maliyetleri azaltmak amacıyla çiftcam teknolojisi geliştirilmiştir. İki doğrama arasındaki hava boşluğu sızdırmazlık sağlanarak iki renksiz cam arasında yaratılmıştır.
 
Tek cam uygulaması yerine klasik çiftcam(yalıtım camı ünitesi) uygulamasına geçiş ile ısı kayıpları %50 azaltılmıştır. Daha iyi yalıtım sağlamak amacıyla da 3 cam ve iki ara boşluktan oluşan üçlücam üniteleri geliştirilmiştir.
 
Ancak ister çiftcam isterse de üçlücam ünitesi kullanılıyor olsun renksiz camın ısı kayıplarına etkisi maalesef hiç yoktur. Yalıtımı sağlayan hava boşluklarıdır.
 
Cam teknolojisi yalıtıma doğrudan katkısı olan Low-e kaplamalı camları geliştirmiştir. Low-e kaplamalı camlarda kaplama yüzeyi ısı kalkanı görevini görerek bina içinden dışarıya ısı kaçışını engeller.
 
Cam teknolojisi her geçen gün yalıtım özelliği daha iyileştirilmiş olan Low-e kaplamalı ürünleri geliştirmektir. Amaç çift cam ünitelerinin U değerini mümkün mertebe aşağıya çekmektir. Günümüzde U değeri 1,0 olan çiftcam ünitelerini üretmek mümkün hale gelmiştir.
 
Soğuk iklimin olduğu coğrafik bölgelerde enerji tasarrufunu arttırmak amacıyla mümkün mertebe güneş enerjisinden istifade etmek ve de binadaki ısı kayıplarını mümkün mertebe azaltmak hedeflenmektedir. Bu pencerelerde Solar Faktörü yüksek, U değeri düşük cam ünitelerinin kullanımı ile mümkündür.
 
Pencerelerde yer alan çiftcam veya üçlücam ünitelerinin Solar Faktör ve U değerleri aşağıdaki faktörlerden etkilenir;
 
  • Kullanılan Low-e camın tipi
  • Kaplama yüzeyinin ünitedeki pozisyonu( 2.yüzey, 3.yüzey vb)
  • Kullanılan renksiz düzcamın kalınlığı
  • Ara boşluğun kalınlığı
  • Ara boşluk tipi (hava veya argon, argon % si)
StarGrup müşteri ihtiyaçları paralelinde geniş bir yelpazede çiftcam/üçlücam yalıtım ünitelerini üreterek pazara sunmaktadır.