Gürültü Kontrol Camları

Modern yaşama geçiş ile sağlığımızı tehdit eden gürültü kirliliği yaşamaktayız. Gürültünün kaynağı çok çeşitlidir: arabalar, uçaklar, tren, radio, TV, makinalar, insan vb.
 
Akustik performans aşağıdaki cam çözümlerinin uygulanması ile arttırılmaktadır. Önerilen yaklaşımlar giderek artan etkinlik derecesine göre sıralanmıştır;
 
  • Cam kalınlığını arttırmak (4mm yerine 6mm cam kullanmak),
  • Çiftcam ünitesi kullanmak,
  • Çiftcam ünitesinde çıta genişliğini arttırmak (6mm+12+6mm yerine 6mm+16+6mm )
  • Çiftcam ünitesinde farklı cam kalınlıklarına geçmek (5mm+12+5mm yerine 4mm+12+6mm)
  • Lamine cam kullanmak,
  • Akustik lamine camı kullanmak,
  • Akustik lamineli çiftcam ünitesi (en iyi çözüm)
 
Camların aşağıdaki özellikleri gürültü kontrol işlevine katkı yapmaz;
 
  • Renk, kaplama cinsi,
  • Temperleme,
  • Çiftcam ünitesinde argon gazı kullanımı,
 
StarGrup ihtiyaca yönelik en uygun kombinasyonu içeren ürünleri müşterilerine sunar.