Gürültü Kontrol Camları

  Gürültü Kontrol Camları

 Modern yaşama geçiş ile sağlığımızı tehdit eden gürültü kirliliği yaşamaktayız. Gürültünün kaynağı çok çeşitli: arabalar, uçaklar, tren, radio, TV, makinalar,  insan vb.

Akustik performans aşağıdaki cam çözümlerinin uygulanması ile arttırılmaktadır. Önerilen yaklaşımlar giderek artan etkinlik derecesine göre sıralanmıştır;

o   Cam kalınlığını arttırmak(4mm yerine 6mm cam kullanmak),

o   Çiftcam ünitesi kullanmak,

o   Çiftcam ünitesinde çıta genişliğini arttırmak(6mm+12+6mm yerine 6mm+16+6mm )

o   Çiftcam ünitesinde farklı cam kalınlıklarına geçmek(5mm+12+5mm yerine 4mm+12+6mm)

o   Lamine cam kullanmak,

o   Akustik lamine camı kullanmak,

o   Akustik lamineli çiftcam ünitesi (en iyi çözüm)

 Camların aşağıdaki özellikleri gürültü kontrol işlevine katkı yapmaz;

o   Renk, kaplama cinsi,

o   Temperleme

o   Çiftcam ünitesinde argon gazı kullanımı

StarGrup ihtiyaca yönelik en uygun kombinasyonu içeren ürünleri müşterilerine sunar.