Üretim Yönetim Sistemi

StarGrup sektörün gerektirdiği özelliklerde bir "Üretim Yönetim Sistemi" geliştirerek uygulamaya koymuştur. Sistem; esneklik, dinamiklik, etkin kullanım ve kolay kullanılabilir özelliklerine sahiptir.

StarGrup bilgi sistemi; ana omurgası Microsoft Dynamics AX 2009 (Axapta) ERP sistemi ve bununla entegre çalışan ve StarGrup CAM A.Ş şartlarına yönelik özel olarak geliştirilmiş aşağıdaki alt sistemleri içermektedir: 

 
Ürün tasarım konfigüratörü: E-con solutions
Otomatik autocad resimleri yaratımı: Autocad
Kesim optimizasyonu: Lisec
Kapasite planlama: Icron
İleri üretim çizelgeleme: Icron
Veri toplama: Icron
Karar destek sistemi: Icron b-port
Sistem aşağıdaki çağdaş yönetim yaklaşım ve uygulamalarının şirket içinde yer almasını sağlamaktadır;
 
  • Planlama: Gerçekleştirilebilir teslim tarihleri oluşturmak.
  • Kontrol: Siparişleri son durumları, termin gerçekleşmeleri ve müşteri şikayetlerinin durumlarını kontrol etmek.
  • İzlenebilirlik: Ürün için ne zaman hangi hamcam kesildiğini, hangi iş merkezlerinde hangi işlemlerin kim tarafından yapıldığinı izlemek.
  • Bütünlük: İşletmedeki tüm işlemleri birbirini tamamlayacak şekilde yürütmek.
  • Verimlilik: İşletmedeki her türlü ıskartayı yakından izlemek ve bunları azaltmak.
  • Bilgi Paylaşımı: Çalışanlara işleri ile ilgili bilgileri zamanında sunmak.
  • Karar Verme: Kararları veri analizine dayandırmak.
  • Olursa Ne Olur?: Gündemde olan alternatifler için “olursa ne olur” analizi yapmak ve karşılaştırma sonucunda karar vermek.